top of page

Құпиялылық саясаты

 

   Осы Құпиялық саясаты (бұдан әрі – Саясат) Пайдаланушы келісіміне қосымша болып табылады және осы қызмет (бұдан әрі – Қызмет) арқылы азық-түлік бағдарламаларын құрастыру және басқа қызметтерді пайдалану үшін қажетті Пайдаланушылар туралы жеке ақпаратты өңдеу және қорғау тәртібін анықтайды. ).

Қызметті пайдаланбас бұрын пайдаланушылар осы Құпиялық саясатының шарттарын оқып шығуы керек.

   1. Жалпы ережелер.

1.1. Қызметті кез келген нысанда пайдалану Пайдаланушының осы Құпиялық саясатының шарттарына және онда көрсетілген оның жеке ақпаратын өңдеу шарттарына сөзсіз келісімін білдіреді. Құпиялық саясатының шарттарымен келіспеген жағдайда Пайдаланушы Қызметті пайдаланудан бас тартуы керек.

1.2. Құпиялылық саясатын (оның кез келген бөлігін қоса алғанда) Қызмет басшысы арнайы ескертусіз және осыған байланысты ешқандай өтемақы төлемей өзгерте алады. Құпиялық саясатының жаңа нұсқасы веб-сайтта жарияланған сәттен бастап күшіне енеді.

1.3. Осы Саясаттың шарттарын қабылдай отырып, Пайдаланушы осы Саясатта көрсетілген мақсаттарда Пайдаланушы деректерін өңдеуге, сондай-ақ Пайдаланушы деректерін осы Саясатта көрсетілген жағдайларда ғана үшінші тұлғаларға беруге келіседі.

Көрсетілген келісімді Пайдаланушы Сервиспен деректерді пайдалануды тоқтатудың күтілетін күнінен кемінде 30 күн бұрын Сервис менеджеріне жазбаша хабардар еткен жағдайда ғана кері қайтарып алуы мүмкін.

Сервисті cookie файлдарынан деректерді қабылдайтын веб-шолғышты пайдалана отырып пайдалану Пайдаланушының осы Саясатта көзделген мақсаттарда cookie файлдарынан деректерді жинауға және өңдеуге, сондай-ақ cookie файлдарынан деректерді үшінші тұлғаларға беруге келісімін білдіруді білдіреді. осы Саясатта көрсетілген жағдайлар.

Cookie файлдарынан деректерді алу үшін Пайдаланушының веб-шолғыш опциясын өшіру және/немесе блоктау Cookie деректері қызметінің басшысына оны осы Құпиялық саясатының шарттарына сәйкес жинауға және өңдеуге тыйым салынғанын білдіреді.

1.4. Жалпы ереже бойынша, Менеджер Пайдаланушылар берген жеке ақпараттың дұрыстығын тексермейді. Алайда, Пайдаланушы келісімінде көзделген жағдайларда, Пайдаланушы оған берілген жеке ақпараттың түпнұсқалығын растауды қамтамасыз етуге міндетті.

 

   2. Қызмет менеджері қабылдайтын және өңдейтін Пайдаланушылар туралы ақпарат құрамы.

2.1 Осы Саясат жеке ақпараттың келесі түрлеріне қолданылады:

2.1.1. Пайдаланушылар жариялаған жеке ақпарат, соның ішінде хабарлама жіберудің арнайы нысанын толтыру кезінде өзіңіз туралы немесе Қызметті пайдалану процесінде Пайдаланушылар жариялаған жеке ақпарат. Осы жолмен алынған жеке ақпарат, атап айтқанда, тегі, аты, телефон нөмірі, электрондық пошта мекенжайы, Пайдаланушының кейбір сипаттамалары, Пайдаланушы өз қалауы бойынша ұсынатын басқа да ақпаратты қамтуы мүмкін.

Пайдаланушыға үшінші тұлғалардың дербес деректерін үшінші тұлғалардың мұндай таратуға рұқсатынсыз немесе үшінші тұлғалардың мұндай дербес деректерін Пайдаланушы жалпыға қолжетімді көздерден алмаған жағдайда беруге тыйым салынады.

2.1.2. Сатушы Сатып алушыға Сатып алушы туралы келесі жеке ақпараттың құпиялылығына кепілдік береді:

- пайдаланушының картасы туралы ақпарат (соңғы 4 сан);

- сатып алулар мен тапсырыстар туралы ақпарат.

Көрсетілген ақпаратты Сатушы үшінші тұлғаларға төлем жүйесі арқылы тапсырысты төлеу мақсатында ғана береді; көрсетілген ақпаратты үшінші тұлғаларға берудің өзге жағдайларына жол берілмейді.

2.1.3. Қолданушының құрылғысында орнатылған бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалана отырып, оларды пайдалану процесінде Сервиске автоматты түрде жіберілетін деректер, соның ішінде IP мекенжайы, құрылғының жеке желі нөмірі (MAC мекенжайы, құрылғы идентификаторы), электрондық сериялық нөмірі (IMEI, MEID), cookie файлдарынан алынған деректер, браузер, операциялық жүйе, кіру уақыты, пайдаланушы іздеу сұраулары туралы ақпарат.

2.1.5. Қызметті пайдалануға қатысты Қызметтің Пайдаланушылар алдындағы міндеттемелерін орындау үшін Басқарушының сұрауы бойынша Пайдаланушылар қосымша ұсынатын деректер.

2.1.6. Жинауы және/немесе өңдеуі пайдаланушы келісімімен белгіленетін Пайдаланушылар туралы басқа ақпарат.

 

   3. Пайдаланушылар туралы ақпаратты жинау және өңдеу мақсаттары.

3.1. Басшы тек Пайдаланушылар туралы ақпаратты жинайды және өңдейді, соның ішінде Қызметті көрсету шарттарын орындау үшін қажетті олардың жеке деректері, Сервисті пайдаланып хабарлама жіберу кезінде Пайдаланушы қойған сұраққа жауап, сондай-ақ пайдаланушы келісімі бойынша міндеттемелерді орындау.

3.2. Басшы Пайдаланушылардың жеке ақпаратын келесі мақсаттарда пайдалана алады:

3.2.1. Пайдаланушы мен Сервис менеджері арасындағы келісімдер бойынша тарапты анықтау.

3.2.2. Сервисті пайдаланатын Пайдаланушыларға Қызметтер ұсыну және олардың алдындағы өз міндеттемелерін орындау, соның ішінде төлем деректерін нақтылау, тапсырыстар мен сұраныстарды өңдеу және Қызметті одан әрі жетілдіру, жаңа қызметтер мен қызметтерді дамыту.

3.2.3. Пайдаланушыларды Сайтта жаңа материалдардың пайда болуы туралы хабардар ету, Сервисті пайдалануға қатысты сұрауларды жіберу, Пайдаланушымен кері байланыс.

3.2.4. Маркетингтік тапсырмаларды орындау, жеке емес деректерге негізделген статистикалық және басқа зерттеулерді жүргізу,

3.2.5. Пайдаланушыны электронды пошта арқылы хабардар ету. Өз деректерін ұсыну арқылы Пайдаланушы жарнамалық-ақпараттық хабарламалар мен қызметтік хабарламаларды (пошталық жіберу) алуға келіседі.

3.3. Мобильді қолданбалар төлем әдісін таңдауға көмектесу үшін анонимді пайдаланушының орналасқан жері деректерін жинай алады. Мобильді қолданбалар анонимді пайдалану статистикасын жинай алады.

3.4.  Пайдаланушы осымен осы Құпиялық саясатының 3.2-тармағында көзделген мақсаттарда өзі туралы жеке ақпаратты Басшының серіктестеріне, үшінші тұлғаларға беруге келіседі.

3.5. Пайдаланушы туралы жеке ақпаратты осы Саясатта көзделмеген мақсаттарда пайдалану қажет болған жағдайда, Менеджер Пайдаланушының мұндай әрекеттерге келісімін сұрайды.

 

   4. Пайдаланушылар туралы ақпаратты өңдеу.

4.1. Пайдаланушылар туралы жеке ақпарат қолданыстағы заңнамаға сәйкес сақталады.

4.2. Пайдаланушылар туралы жеке ақпарат келесі жағдайлардан басқа үшінші тұлғаларға берілмейді:

4.2.1. Пайдаланушы мұндай әрекеттерге келісті.

4.2.2. Тасымалдау Қызметтің жұмыс істеуін және/немесе оның жеке функционалдығын қамтамасыз ету үшін қажет.

4.2.3. Аудару қолданыстағы заңнамамен реттеледі.

4.2.4. Пайдаланушы пайдаланушы келісімінің талаптарын бұзған жағдайларда Менеджердің және/немесе үшінші тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау мүмкіндігін қамтамасыз ету мақсатында.

4.3. Осы арқылы Пайдаланушыға хабарланады және Басқарушы Қызметті пайдалану кезінде Пайдаланушы ұсынған үшінші тұлғалардың жеке деректерін ала алатыны және Пайдаланушы Пайдаланушы ұсынған үшінші тұлғалардың келісіміне кепілдік берген жағдайда, оларды Сервистің белгілі бір функцияларын жүзеге асыру үшін пайдалана алатындығымен келіседі. Қызметті пайдалану кезінде осы Саясатта көзделген мақсаттарда өңдеу үшін, сондай-ақ осы Саясатта көрсетілген жағдайларда осындай деректерді беру үшін.

4.4. Сонымен қатар, Пайдаланушы осы арқылы хабардар етіледі және Менеджер Қызметті пайдалану кезінде Пайдаланушының әрекеттері туралы статистикалық жеке емес (Пайдаланушыға сілтемесіз) мәліметтерді алуы мүмкін екендігімен келіседі.

4.5. Пайдаланушылар Менеджерден олардың жеке деректерін өңдеуге қатысты ақпаратты сұрауы бойынша алуға құқылы.

 

   5. Пайдаланушылар туралы ақпаратты қорғау шаралары.

5.1. Басшы Пайдаланушылар туралы жеке ақпаратты оларға рұқсатсыз немесе кездейсоқ қол жеткізуден, жеке ақпаратты жоюдан, өзгертуден, бұғаттаудан, таратудан, сондай-ақ онымен басқа да заңсыз әрекеттерден қорғау үшін барлық қажетті және жеткілікті ұйымдастырушылық және техникалық шараларды қабылдайды. Бұл шараларға, атап айтқанда, деректерді жинау, сақтау және өңдеу процестерін ішкі тексеру және қауіпсіздік шаралары, оның ішінде жеке ақпаратқа рұқсатсыз кіруді болдырмау үшін деректердің физикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету шаралары кіреді.

5.2. Пайдаланушылардың жеке деректерін өңдеу кезінде Басшы 20.03.2020 жылғы редакциядағы № 2297-VI «Жеке деректерді қорғау туралы» Украина Заңын басшылыққа алады.

 

   6. Қорытынды ережелер.

6.1. Осы Саясат, Пайдаланушы мен Басқарушы арасындағы осы Саясатты қолдануға байланысты туындайтын қатынастар, сондай-ақ осы Саясатпен реттелмеген мәселелер Украинаның қолданыстағы заңнамасымен реттеледі.

bottom of page